New Vita500 photos of Taeyeon, Sunny, Jessica, Sooyoung, Yoona and Tiffany.

SNSD Taeyeon Vita500 June 2011

SNSD Sunny Vita500 June 2011

SNSD Jessica Vita500 June 2011

SNSD Sooyoung Vita500 June 2011

SNSD Yoona Vita500 June 2011

SNSD Tiffany Vita500 June 2011

Credit: Kwangdongpharm (Korean)

Related Pictures
Vita500 summer time
Vita500 July 2011 Pics
Vita500 Christmas 2011
Vita500 May 2011 Pics
Vita500 Xmas 2011

Previous & Next Photo Sets
« | »