Yuri Salvatore Ferragamo fashion show

Yuri with a chic look at a Salvatore Ferragamo event on September 6th.

SNSD Yuri Salvatore Ferragamo

SNSD Yuri Salvatore Ferragamo

SNSD Yuri Salvatore Ferragamo

SNSD Yuri Salvatore Ferragamo

Credit: Newsen (Korean)

Related Pictures
Tiffany Salvatore Ferragamo event
Yuri Fashion King farewell party
Yuri Fashion King Facebook
Yuri Fashion King press conference
Yuri @ Fashion King NYC filming set